Domena.pl gotowa na RODO

Co to jest RODO?

RODO to Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 roku i dotyczy podmiotów przetwarzających dane osobowe z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jak Domena.pl chroni i przetwarza dane osobowe?

Przede wszystkim stosujemy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne służące ochronie przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym ich zniszczeniem, utratą, modyfikacją, ujawnieniem, użyciem lub dostępem do nich.

Przygotowania do wdrożenia RODO w Domena.pl rozpoczęliśmy na początku tego roku, kiedy przenieśliśmy naszą infrastrukturę serwerową do Exea Data Center. Jest to nowoczesny ośrodek przetwarzania danych, który dostarcza pełen zakres usług związanych z infrastrukturą IT dla dużego biznesu, w tym usługi Data Center i Cloud Computing.

Nasze Data Center jest jedynym w Polsce budynkiem posiadającym najwyższy certyfikat bezpieczeństwa TIER III of Constructed Facility przyznany po serii rygorystycznych testów The Uptime Institute.

Zgodnie z naszą polityką bezpieczeństwa dbamy o każdy element zabezpieczenia danych osobowych, od zabezpieczeń fizycznych po techniczne, organizacyjne, a przede wszystkim osobowe. Kładziemy nacisk na edukację naszych pracowników, budowanie świadomości w zakresie ochrony danych, utrwalanie postaw bazujących na wiedzy z zakresu ochrony danych oraz na informowaniu o zasadach ograniczonego zaufania.

By wyjść naprzeciw wymogom RODO oraz zachować zasadę transparentności umieściliśmy na naszej stronie zaktualizowane dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

Dziękujemy, że jesteście z nami.

wróć