Poniższy formularz służy do zgłaszania nielegalnych treści publikowanych przy użyciu infrastruktury Domena.pl sp. z o.o., w szczególności dotyczących:
  • Treści o charakterze terrorystycznym
  • Udostępniania obrazów przedstawiających niegodziwe wykorzystywanie dzieci w celach seksualnych
  • Bezprawnego udostępniania prywatnych obrazów bez zgody
  • Nielegalne wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim
  • Sprzedaż produktów niezgodnych z wymogami lub podrobionych
  • Sprzedaży towarów lub świadczenia usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów
  • Nielegalnego oferowania usług zakwaterowania
  • Niezgodnej z prawem sprzedaży żywych zwierząt

1. Podaj dokładny adres lub adresy URL treści, które uważasz za naruszające prawo *

2. Wskaż dodatkowe informacje, które ułatwią nam zlokalizowanie zgłaszanej treści pod podanym adresem URL *

3. Wyjaśnij, dlaczego uważasz, że zgłaszane treści są niezgodne z prawem *

Podaj swoje dane


Zgłoszenie dotyczy informacji związanych z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, pornografią dziecięcą, nagabywaniem do celów seksualnych lub wykorzystywaniem seksualnym.

Zgłoszenie dokonuję w imieniu „zaufanego podmiotu sygnalizującego” wymienionego w art. 22. Aktu o Usługach Cyfrowych.


Jeśli reprezentujesz organ państwowy UE, Komisję lub Europejską Radę Usług Cyfrowych, proszę przesyłać zgłoszenia na adres dsa-gov@domena.pl w języku polskim.

Jeśli działasz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym i jesteś uprawnionym podmiotem do zgłaszania nakazów usunięcia treści, również proszę przesyłać zgłoszenia na adres dsa-gov@domena.pl w języku polskim.