Outlook Express

Zakładanie konta w programie Outlook Express:

1.  Pierwszym krokiem w celu skonfigurowania skrzynki w programie Outlook Express jest wybranie z menu programu Narzędzia, następnie wybieramy opcję Konta.

2.  W oknie Konta internetowe wybieramy Dodaj, następnie Konta. W następnym oknie wypełniamy pole Nazwa użytkownika (czyli co wyświetli się naszemu odbiorcy zamiast adresu e-mail) i klikamy Dalej, następnie wpisujemy swój Adres e-mail i ponownie klikamy Dalej.

3.  W oknie dotyczącym nazw serwerów na początek wybieramy protokół za pomocą którego będziemy odbierali pocztę z serwera, wybierając z Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer: serwer POP3 lub IMAP. Następnie wypełniamy Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP lub HTTP) i Serwer poczty wychodzącej (SMTP) zgodnie z poniższymi danymi:

Protokół Adres serwera Port SSL Uwierzytelnianie
IMAP imap.PanstwaDomena.pl 993 SSL/TLS Normalne hasło
POP3 pop3.PanstwaDomena.pl 995 SSL/TLS Normalne hasło
SMTP smtp.PanstwaDomena.pl 465 SSL/TLS Normalne hasło

Przechodzimy Dalej.

4.  W Nazwa konta podajemy login do naszej skrzynki, który jest przypisany do danego adresu w pakiecie hostingowym. (Zakładka "Konta pocztowe", kolumna "Konto"). W Hasło wpisujemy hasło przypisane do loginu. Należy także pamiętać, aby zaznaczyć opcję Zapamiętaj hasło. Potwierdzamy wszystko klikając Dalej. W następnym oknie zapisujemy wszystkie zmiany klikając na Zakończ.

5.  Ponownie otwieramy okno Konta internetowe (patrz punkt 1), zaznaczamy nasze konto które chcemy edytować i wybieramy Właściwości.

6.  W oknie Właściwości przechodzimy do zakładki Serwery, zaznaczamy Serwer wymaga uwierzytelnienia i wybieramy Ustawienia. W następnym upewniamy się czy opcja Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej jest zaznaczona. Klikamy Ok.

7.  Przechodzimy do zakładki Zaawansowane i zmieniamy numery portów:

Typ konta Port

IMAP 993
POP3 995
SMTP 465

Potwierdzamy zmiany klikając na Ok.

.