Biała lista podatników

W związku z wprowadzeniem elektronicznnego wykazu czynnych podatników VAT informujemy, że Domena.pl sp. z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT i widnieje na tzw. „białej liście podatników”.

Aktualność danych oraz podanych kont bankowych można zweryfikować na stronie www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że konieczność płatności na numer konta widniejący na tzw. „białej liście” dotyczy tylko transakcji powyżej 15 000 zł.
wróć