Alert RCB

Kilka dni temu na terenie Polski wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP. Jest to ostrzeżenie ogłaszane w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni, w tym w zakresie ataków o charakterze terrorystycznym. Dotąd na terenie całego kraju obowiązywał pierwszy stopień alarmowy, czyli ALFA-CRP.

W ramach podjętych działań organy państwowe rozpoczęły między innymi całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz osób decyzyjnych w zakresie bezpieczeństwa tych systemów, jak również przegląd zasobów z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w przypadku ataku terrorystycznego w cyberprzestrzeni, jak również przygotowanie planu działania na wypadek takiego zdarzenia.

Oprócz tego rząd przygotował szereg wskazówek, które zwiększają bezpieczeństwo w różnego typu organizacjach. Zasugerowano, że ich wprowadzenie jest doskonałą okazją do sprawdzenia obowiązujących praktyk wewnątrz organizacji. Organy państwowe zaapelowały przy tym o wzmożoną czujność podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Wśród zaproponowanych praktyk znajduje się:

 • wykorzystywanie sprawdzonego menadżera haseł, tak aby nie przechowywać ich w innych miejscach, w tym w aplikacjach webowych,

 • stosowanie unikalnych haseł w poszczególnych programach i systemach informatycznych,

 • regularne aktualizowanie systemów operacyjnych na stacjach roboczych i w urządzeniach mobilnych,

 • systematyczne skanowanie sprzętu komputerowego programami antywirusowymi,

 • pobieranie programów i aplikacji z zaufanych źródeł, takich jak strony producentów,

 • rezygnacja z otwierania załączników docierających pocztą elektroniczną od nieznanych nadawców,

 • unikanie klikania w linki zawarte w treści wiadomości mailowych,

 • weryfikowanie rozmówcy i nie przekazywanie przez telefon poufnych informacji,

 • ograniczenie dostępu do sieci bezprzewodowych,

 • rezygnacja z odwiedzania przypadkowych i nieznanych stron www,

 • nie logowanie się do systemów informatycznych z pomocą niezaufanych urządzeń w przypadkowych miejscach oraz podczas korzystania z publicznych, niezabezpieczonych sieci Wi-Fi,

 • regularne wykonywanie kopii zapasowych,

 • korzystanie ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania wiadomości e-mail odraz danych na nośnikach cyfrowych,

 • szyfrowanie danych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej i podawanie odbiorcy hasła do pliku innym kanałem komunikacji,

 • szyfrowanie twardych dysków w urządzeniach przenośnych,

 • korzystanie z szyfrowanego połączenia VPN,

 • blokowanie dostępu do urządzeń przy każdym odejściu od stanowiska pracy,

 • wylogowywanie się z programów komputerowych po zakończeniu pracy,

 • rezygnacja z umieszczania w komputerze przypadkowych nośników USB, na których potencjalnie może znaleźć się złośliwe oprogramowanie,

 • skanowanie programem antywirusowym wszystkich nośników podłączanych do komputera,

 • stosowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego, szczególnie w przypadku kluczowych usług,

 • wyłączanie usługi bluetooth zawsze wtedy, gdy nie jest potrzebna.

Zaproponowano też szczegółowe procedury dla konkretnych działów w firmach i instytucjach.

W działach księgowości należy:

 • każdorazowo weryfikować rozmówcę,

 • potwierdzać z pomocą innego kanału komunikacji wszelkie dyspozycje dotyczące zmiany danych, numerów kont i innych,

 • unikać otwierania podejrzanych dokumentów, gdyż mogą zawierać złośliwe oprogramowanie.

Działom handlowym sugeruje się:

 • zabezpieczenie narzędzi niezbędnych do przechowywania danych klientów, w tym poprzez utworzenie silnego hasła i zastosowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego,

 • rezygnacja z otwierania podejrzanych dokumentów, w tym typu .doc, .xls, gdyż mogą zawierać złośliwe makra,

 • czujność podczas kontaktów z klientami na okoliczność możliwego wyłudzania poufnych danych firmowych.

Z kolei każdy dział IT powinien:

 • sprawdzać czy na wszystkich urządzeniach zainstalowane są najnowsze sygnatury antywirusowe,

 • weryfikować czy wszyscy użytkownicy systemów wykonują zalecane aktualizacje,

 • przetestować na wybranych systemach przywracanie infrastruktury z pomocą kopii zapasowych,

 • upewnić się czy wykonywane kopie zapasowe są odizolowane w taki sposób, by nie ucierpiały w przypadku ataku na infrastrukturę informatyczną organizacji,

 • sprawdzić czy dostęp zdalny do zasobów firmowych wymaga zastosowania uwierzytelniania dwuskładnikowego,

 • ograniczyć do niezbędnego minimum usługi adresacji firmowej w internecie,

 • wdrożyć filtrowanie domen w sieci firmowej, tak aby możliwe było blokowanie złośliwych domen, występującej w aktualizowanej przez organy państwowe liście ostrzeżeń,

 • zachować wzmożoną czujność i obserwację aktywności sieciowej w organizacji,

 • zgłaszać podejrzane aktywności do CSIRT NASK, CSIRT GOV lub CSIRT MON.

Wyżej wymienione działania to praktyki, które warto wdrożyć aby zabezpieczyć zarówno dane, jak i organizacje. Dzięki nim można skutecznie zminimalizować ryzyko wystąpienia cyberataków.

wróć