Zmiana nazwy spółki

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 kwietnia 2022 r. Agnat sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zmieniła nazwę na: Domena.pl sp. z o.o.

Wszystkie pozostałe dane tj.: NIP, KRS, numer konta bankowego oraz adres pozostają bez zmian.

W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie nowej nazwy we wszystkich dokumentach oraz korespondencji kierowanej do naszej Spółki.
wróć