Co dzieje się po przekroczeniu transferu?

Po przekroczeniu transferu usługi klientów nie są blokowane. Jeśli przekroczenie ma miejsce, system ostatniego dnia miesiąca wystawia fakturę w wersji elektronicznej i wysyła ją automatycznie do klienta. Opłata za przekroczenie transferu to 17 zł netto za każde rozpoczęte 5 GB ruchu.

wróć