Jak zmienić dane na fakturze?

Jeśli dane firmy zmieniły się podczas okresu rozliczeniowego danej usługi prosimy o informację o tym fakcie na adres rozliczenia@domena.pl. Po zweryfikowaniu informacji uaktualniamy dane fakturowe i ponownie wysyłamy je do klientów.

Należy pamiętać, iż zmiana danych na fakturze nie jest jednoznaczna ze zmianą danych Abonenta. W tym przypadku konieczne jest przesłanie wniosku zmiany danych abonenta na adres e-mail biuro@domena.pl .

wróć