Co to jest alias pocztowy?

Alias pocztowy to alternatywny adres e-mail odbierany na jednym koncie (za pomocą jednego loginu). Przykład: posiadamy adres biuro@firma.pl, który jest naszym ogólnym, głównym adresem e-mail, posiadamy również adres jan.kowalski@firma.pl. Jeżeli oba te adresy są przypisane to tego samego konta (loginu), są aliasami.

wróć